ประกัน FWD สำหรับผู้เริ่มต้น

ยินดีต้อนรับสู่คู่มือธุรกิจระดับโลก ในบริบทนี้ เราจะกล่าวถึงอุตสาหกรรมประกัน FWD คำจำกัดความทั่วไปของการประกันภัย คำอธิบายที่เพียงพอและแม่นยำของคำจำกัดความ การพูดคุยสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัติผู้ประกันตน ผู้เอาประกันภัย ประเภทของการประกันภัย บทบาทของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใน อุตสาหกรรมและวิธีการที่คุณเป็นปัจเจกจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อคุณได้รับตัวเอง รถของคุณ บ้านของคุณ แม้กระทั่งธุรกิจของคุณประกัน เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านบทความนี้และจะได้พบกับแก่นแท้ของการแสวงหาของคุณในหัวข้อด้านบน ประกัน FWD เป็นสถาบันการเงินที่จัดว่า เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เป็นบันทึกประจำวันทางการเงินที่สำคัญ เชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากการปฏิบัติแบบโบราณของชาวหุบเขาแม่น้ำไทกริสและยูเฟร ตีส์ในยุคปัจจุบันของชาวอิรักประมาณ 4.000 ปีก่อนคริสตกาล ประวัติศาสตร์มีอยู่ว่าในปี 1800 ปีก่อนคริสตกาล ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีของชาวบาบิโลนมีบทบัญญัติที่มีองค์ประกอบของการประกัน FWD ในกฎหมายที่ควบคุมการค้าของตน แต่วันนี้สิ่งที่เรามีในอุตสาหกรรมนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เปลี่ยนจากข้อตกลงระหว่างบุคคลสองคนไปสู่อุตสาหกรรมที่ใหญ่มากทั่วโลก ตามคำจำกัดความ เราเรียนรู้ว่าการประกันภัยหมายถึงสถานการณ์ที่ใครบางคนปกป้องตนเองจากความเสี่ยง และลดผลกระทบของความไม่แน่นอนตลอดจนกระจายความสูญเสีย คำอธิบายอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดจากสถานการณ์ที่บริษัทประกันภัยรับเงินจำนวนหนึ่งเมื่อบริษัทประกัน FWD ตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยหรือให้บริการแก่บุคคลนั้น หากและเมื่อใดก็ตามที่บุคคลนั้นประสบความสูญเสียตามประเภทที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย และจากคำอธิบาย นี่คือจุดที่บริษัทประกันภัยเข้ามามีบทบาท เนื่องจากพวกเขาเป็นคนที่ตกลงกับบุคคล กรมธรรม์ประกัน FWD กับทรัพย์สินใดๆ ของเขา อุตสาหกรรมนี้เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีที่ผู้คนลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เป็นตัวกลางทางการเงิน อาจมีคนถามว่าบริษัทประกันจะหาเงินมาชดเชยผู้ถือกรมธรรม์ได้อย่างไรเมื่อได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย คำตอบสำหรับคำถามนี้ จะพาเราไปพูดถึงวิธีการต่างๆ ที่บริษัทประกันภัยทำเงินได้และวิธีการชดเชยผู้ถือกรมธรรม์ ความจริงก็คือ เงินที่พวกเขาเก็บได้จากผู้ถือกรมธรรม์ ถูกนำไปลงทุนในรูปของเบี้ยประกันภัย เงินพิเศษที่จ่ายเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายปกติของบางสิ่งบางอย่าง หลักทรัพย์ของรัฐบาล ในบทความถัดไป เราจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ การจำนอง และหลักทรัพย์ของรัฐบาล) พวกเขาสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้ที่อยู่ในบริการของตน พวกเขาลงทุนเงินของผู้ถือกรมธรรม์ในธุรกิจที่ดีกว่าซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดในระยะสั้นและตอบสนองความต้องการมากมายเมื่อจำเป็นในการเรียกร้องและการสูญเสีย ประกัน FWD […]